Co grozi za podrobiony podpis?

adwokat od rozwodów warszawa

Czy wiesz, że za podrobienie podpisu możesz trafić do więzienia? Taka kara czeka na wszystkich, którzy dopuszczą się złożenia podpisu nie w swoim imieniu, nawet w sytuacji, kiedy osoba, za którą składany jest podpis wyraziła na to zgodę.

Niestety w Polsce sprawy dotyczące fałszowania podpisów są jeszcze bardzo powszechnie. Wszystko dlatego, że nadal nie ma dobrych zabezpieczeń, które ten problem by eliminowały. Co więcej, tak naprawdę dopiero od niedawna popularne stały się elektroniczne podpisy oraz dodatkowe zabezpieczenia weryfikujące składany podpis.

Najczęstsze przypadki fałszowania podpisów

Często zdarza się tak, że osoby fałszujące podpis nie są do końca świadome tego, że jest to przestępstwo. Przecież nieraz zdarza się, że odbieramy za kogoś paczkę i podpisujemy się jego imieniem i nazwiskiem. Pracownicy często pospisują księgę wejść i wyjść z pracy kolegom, gdy tamci o tym zapomną. Jednak należy pamiętać, że każdy tego typu akt to przestępstwo.

Co zrobić jeśli zostaniemy oskarżeni o podrobienie podpisu, mimo że nie mieliśmy na celu niczego złego? Otóż niezależnie od celu akr oskarżenia może zostać wystosowany w każdym przypadku. Jednak nie wszystko jest stracone. Przy odpowiednich wyjaśnieniach sąd może uznać nasz przypadek za przypadek mniejszej wagi i warunkowo umorzyć postępowanie. Niemniej, nie wart liczyć na szczęście i nalepie skonsultować się w prawnikiem. Warszawa to miasto, w którym spokojnie można znaleźć odpowiedniego prawnika.

Kary za fałszowanie podpisów

Za złożenie podpisu, poprawę tego już istniejącego na dokumencie oryginalnym albo kopii grozi pozbawienie wolności nawet do lat 5. W niektórych przypadkach sędzia wydaje werdykt, zgodnie z którym osoba podrabiająca podpis zobowiązana jest do zapłaty grzywny. Zdarza się także, że karą są prace społeczne w wymiarze do 2 lat.

Prawdy należy dochodzić w Sądzie. W przypadku takich spraw sędzia zawsze powołuje biegłego sądowego, który wydaje wiarygodną opinię. To grafolog, który figuruje na dokumencie, jakim jest lista biegłych sądowych. Ma więc on uprawnienia do wydawania ekspertyzy w zakresie oryginalności podpisu.

Sama praca grafologa polega na rozpoznaniu autentyczności bądź podrobieniu charakterystycznego dla danej osoby pisma. W tym celu wykorzystuje narzędzia, które pozwalają mu ocenić styl pisania, patrząc między innymi na kąt nachylenia, wielkość poszczególnych liter czy grubość linii. Grafolog jest w stanie określić tempo pisania, siłę nacisku, a nawet rodzaj użytego długopisu czy innego narzędzia piśmienniczego Co ważne, w sprawach, których istotą jest podpis którejś ze stron postępowania, rola biegłego sądowego jest kluczowa, a jego opinia staje się najczęściej głównym dowodem w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *