Gdzie uzyskamy darmowe porady prawne?

porady prawne olsztyn

Od roku 2016 w Polsce wprowadzono ujednolicony system bezpłatnej pomocy prawnej. Zapewnienie takiej pomocy najuboższym określone jest przez wymogi m.in. europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kart Praw Unii Europejskiej.

Ten rodzaj pomocy polega na udzielaniu bezpłatnych wskazówek oraz informacji z dziedziny prawa, zanim konkretna sprawa trafi na wokandę sądu. Interesant będzie zatem poinformowany o stanie prawnym jego sprawy, możliwych kierunkach, jakie może objąć, przysługującym mu uprawnieniom, a także o obowiązkach, jakie go dotyczą. Może także uzyskać pomoc w sporządzeniu różnego rodzaju pism, takich jak chociażby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.  Osoba korzystająca z bezpłatnych usług prawnych może też dowiedzieć się, jak rozwiązać nurtujący go problem, a także otrzyma pomoc w utworzeniu wymaganych dokumentów. W ramach bezpłatnej pomocy nie może jednak liczyć na prowadzenie sprawy w sądzie przez adwokata, ponieważ wykracza to poza zakres przysługującego wsparcia.

Innym ograniczeniem jest także zakres spraw. Każdy obywatel, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia lub ma więcej niż 65 lat, może otrzymać pomoc z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego, spraw rodzinnych, administracyjnych i karnych, a także przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej i prawa podatkowego. Prawo celne, handlowe i dewizowe nie mieści się w zakresie bezpłatnej pomocy. Oprócz osób w wyżej wymienionych przedziałach wiekowych, z bezpłatnej pomocy prawnej mogą także skorzystać rodziny wielodzietne, weterani oraz osoby poszkodowane w klęskach żywiołowych i awarii technicznych.

Darmową pomoc z obszaru prawa można otrzymać w lokalach wyznaczonych przez gminy i powiaty. Porad udzielają radcy prawni, adwokaci oraz aplikanci adwokaccy. Możemy także poszukać pobliskich punktów, wpisując w wyszukiwarkę frazę typu „porady prawne Olsztyn”. Dodatkowo w takich miejscach zazwyczaj możemy skorzystać z usług doradcy podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *